מגנט נופל

מגנט נופל

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מתארת המגנט הנופל דרך  הטבעת ומראה את הדינמיקה ואת זרם המושרה.
הזרם בטבעת מחושב על ידי השראה אלקטרומגנטית באמצעות החוק של פראדיי הכיוון של זרם המושרה נקבע לפי החוק לנץ . מתקבלים גרפים ברורים של המשתנים.

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - השראה אלקטרומגנטית


דף עבודה:
ההדמיה מלווה בקובץ הסבר ושאלות (אנגלית).


 
שמירה:
אפשרית


הפניה להדמיה