גל סינוס

גל סינוס

תיאור ההדמיה:
הדמיה  של גל סינוס, מלווה בשאלות מנחות להבנת המושג.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

 קרינה וחומר - גלים בממד אחד


דף עבודה:

ההדמיה מלווה בשאלות (באנגלית). 


שמירה:
אין

 


הפניה להדמיה