מהירות גל

מהירות גל

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת פעילות חקר מודרך של מהירות הגל


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - גלים בממד אחד


דף עבודה:
ההדמיה מלווה בשאלות (באנגלית).


 
שמירה:
אין 

 


הפניה להדמיה