התפרקות רדיואקטיבית

התפרקות רדיואקטיבית

תיאור ההדמיה:

 

המחשה של תהליכים של התפרקות רדיואקטיבית. אפשר לשנות את המספר ההתחלתי של גרעינים ואת קבוע הדעיכה.

  

   

מתקבלים גרפים שכדאי לנתח בכיתה:


קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - הגרעין


דף עבודה:
אין


 
שמירה:
אפשרית

 

הפניה להדמיה