קבל לוחות

קבל לוחות

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת חקר של קבל לוחות, כולל האנרגיה שהוא אוגר. ניתן לשנות את המרחק בין הלוחות ואת הנתונים של החומר הדיאלקטרי (במידה שיש )


קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - פוטנציאל, קבל וקבלים

 

דף עבודה:

אין 

 

שמירה:
אפשרית

 


הפניה להדמיה