התאוצה הרדיאלית

התאוצה הרדיאלית

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מסבירה את השיטה הגרפית למציאת התאוצה הרדיאלית. ההסברים ברורים ומאפשרים למידה מעמיקה

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – דינמיקה

 

דף עבודה:

רק הסברים באנגלית.

 

שמירה:

אפשרית

 

הפניה להדמיה