לשכה אפלה

לשכה אפלה

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מסבירה את עיקרון הפעולה של הלשכה האפלה. התלמידים יכולים למצוא את הקשר בין מיקום הגוף לבין ההגדלה הקווית שמתקבלת. חשוב להקפיד על סרטוט נכון של מהלך הקרניים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – תופעות ויסודיות של האור

 

דף עבודה:

באנגלית

 

שמירה:

אפשרית

 

הפניה להדמיה