גל א"מ

גל א"מ

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מתארת את השינוי של שדה חשמלי והיווצרות גל א"מ.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

נושא הרחבה

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

כן

 

הפניה להדמיה