נפילה חופשית

נפילה חופשית

תיאור ההדמיה:

ההדמיה ממחישה את הנפילה החופשית בקרבת כדור הארץ.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה-דינמיקה

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

כן

 

הפניה להדמיה