עדשות

עדשות

 

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת למידה דרך חקר. שרטוטים ברורים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – עדשות

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

 כן

 

הפניה להדמיה