שדה כבידה

שדה כבידה

תיאור ההדמיה:

הרחבה של הנושא לצורך הבנתו. כדאי להשתמש בדיון כיתתי.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – כבידה

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

כן

 

הפניה להדמיה