התנגשות

התנגשות

תיאור ההדמיה:

חקירה של התנגשויות שונות .מתקבליםת גרפים ברורים מאוד

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה- תנע ושימורו

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

כן

 

הפניה להדמיה