אנרגיה פוטנציאלית כובדית

אנרגיה פוטנציאלית כובדית

 

תיאור ההדמיה:

ההדמיה מאפשרת בדיקת ההשפעה של פרמטרים שונים על אנרגיה פוטנציאלית כובדית.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – אנרגיה

 

דף עבודה:

כן

 

שמירה:

 יש לשמור את הקובץ לפני תחילת העבודה

 

הפניה להדמיה