מודל גל סינוס

מודל גל סינוס

תיאור ההדמיה:

תיאור גרפי של גל סינוס, המאפשר שינוי כל הפרמטרים

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר – גלים מכניים

 

דף עבודה:

לא

 

שמירה:

אפשרית

 

הפניה להדמיה