תנע בהתנגשות שני גופים

תנע בהתנגשות שני גופים

תיאור ההדמיה:

חקירת של התנגשות של שני גופים נקודתיים. אפשר לבדוק את השפעת כל הפרמטרים הרלוונטיים. 

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה – תנע ושימורו

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

 

הפניה להדמיה