תנועה דו ממדית וחוק ההתמדה

תנועה דו ממדית וחוק ההתמדה

תיאור ההדמיה:

הדמיה מציגה מטוס, ממנו משוחררת חבילה. ניתן לחקור את תנועת החבילה, ממערכות ייחוס שונות, לשרטט גרפים ועוד...

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

הפניה להורדה

 

הפניה להדמיה