נפילה עם התנגדות אוויר

נפילה עם התנגדות אוויר

תיאור ההדמיה:

הדמיה בעזרתה ניתן לבדוק את הנפילה האנכית של גוף שעליו פועל התנגדות אוויר.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - דינמיקה

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

הפניה להדמיה