תיאור גרפי - מקום, מהירות ותאוצה

תיאור גרפי - מקום, מהירות ותאוצה

תיאור ההדמיה:

הדמיה בעזרתה ניתן לבדוק את ההבנה של המידע בגרפים הקשורים למושגים קינמטיים כתלות בזמן

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

הפניה להדמיה