מקום, מהירות ותאוצה

מקום, מהירות ותאוצה

יאור ההדמיה:

הדמיה בעזרתה ניתן לבדוק את הבנה של מושגים קינמטיים.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

מכניקה - קינמטיקה

 

שמירה:

אפשרית 

 

הפניה להדמיה