שדה חשמלי חד מימדי

שדה חשמלי חד מימדי

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת חקירת השדה והפוטנציאל החשמלי של מטען בודד ושל דיפול. כמו כן, אפשר ללמוד על הקשר בין שדה לפוטנציאל.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

אלקטרומגנטיות - השדה האלקטרוסטטי

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

הפניה להדמיה