חוק סנל

חוק סנל

תיאור ההדמיה:

הדמיה שמאפשרת המחשת חוק סנל.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - תופעות יסודיות של האור

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

הפניה להדמיה