אור וצל

אור וצל

תיאור ההדמיה:

הרעיון העיקרי בסימולציה זו הוא התקדמות האור בקווים ישרים. בסימולציה שתי נורות שניתן להפעיל או לכבות באופן עצמאי. ניתן לגרור את נורות סביב המסך כדי לשנות את עמדותיהן. האור מועבר דרך מסכה עם חור בזה, או שנחסם על ידי עצם אטום.

 

קישור לתוכנית הלימודים:

קרינה וחומר - תופעות יסודיות של האור

 

דף עבודה:

יש, באנגלית

 

שמירה:

אפשרית 

 

הפניה להדמיה