מלמדים אחרת

פעילות במתקן שעשועים

בדף זה מפורסמים חומרים הקשורים לפעילויות תלמידים במתקן שעשועים שימו לב! החומרים והקישורים לא ערוכים ומובאים כפי שנמסרו על ידי המורים לפרסום באתר.

פיזיקה בתנועה

הדרכות מש/ר למורי הפיזיקה

טכנולוגיה בכיתת הפיזיקה

סיורים והרצאות לתלמידים

בקובץ המצורף מפורטים סיורים מומלצים לתלמידי הפיזיקה. כבסיס שימש קובץ סיורים שהוכן על ידי איטל עדני - תודה רבה. הקובץ הוכן על ידי - קובי, איריס פלד, איריס גבעולי נוה, דנה ולילה - תודה רבה. שנת סיורים מהנה ופורייה לכולם. תודה ושנת סיורים מהנה ופורייה לכולם.

סרטונים בהוראה

פיזיקה עם טלפון חכם

הרצאות מוקלטות

פיזיקה בתמונות

מעבר לתוכנית הלימודים

פיזיקה במקומות אחרים

קטלוג הדמיות

פעילוית העשרה והרחבה

קישורים ממוינים

על פי תוכנית הלימודים

תלמידים שואלים

פיזיקה וספורט

ללמוד פיזיקה עם חיוך

פיזיקה מחקרית