מלמדים אחרת

לונה פארק

בדף זה מפורסמים חומרים הקשורים לפעילויות תלמידים בלונה פארק בארץ ובעולם שימו לב! החומרים והקישורים לא ערוכים ומובאים כפי שנמסרו על ידי המורים לפרסום באתר וכפי שהועלו על ידי מנהלי האתרים השונים.

פיזיקה בתנועה

הדרכות מש/ר למורי הפיזיקה

טכנולוגיה בכיתת הפיזיקה

סיורים לתלמידים תש"ף

בקובץ המצורף מפורטיןת המלצות לסיורים המתאימים לתלמידי הפיזיקה, עליו עבדה קבוצת המדריכים: קובי, איריס פלד, איריס גבעולי נוה, דנה ולילה - תודה גדולה לכם!! אנא העבירו למורים לשימושם המידי תודה ושנת סיורים מהנה ופורייה לכולם.

סרטונים בהוראה

פיזיקה עם טלפון חכם

הרצאות מוקלטות

פיזיקה בתמונות

מעבר לתוכנית הלימודים

פיזיקה במקומות אחרים

קטלוג הדמיות

פעילוית העשרה והרחבה

קישורים ממוינים

על פי תוכנית הלימודים

תלמידים שואלים

פיזיקה וספורט

ללמוד פיזיקה עם חיוך

פיזיקה מחקרית