גרפים בקינמטיקה

השאלון שלפניכם מורכב משאלות רב בחירתיות לבדיקת ההבנה והפרוש שתלמידים נותנים לגרפים בקינמטיקה.

השאלון לקוח מן המאמר: "קשיים בפירוש גרפים בקינמטיקה".  מאת רוברט ביכנר

 Beichner, R., (1994). Testing student interpretation of kinematics graphs , American Journal of Physics, 62, 750-762

  להורדת השאלון להבנת גרפים בקינמטיקה