מושגים: מקום, העתק ומהירות ממוצעת

אוסף שאלות הבנה בקינמטיקה מאת ד"ר אסתר בגנו, אסתי מגן וסמדר לוי, העוסקות במושגים: מקום, העתק ומהירות ממוצעת. ניתן להשתמש בהן לשעורי הבית או כבסיס לדיון בכיתה. 

  להורדת השאלות