כנס מורים תשע"ה - חוברת תקצירים

תחרות צילום פיזיקה כחלק מהערכה בכיתות יוד הטרוגניות

פרויקט אנימציה

ילנה סימון, חמד"ע, מרכז לחינוך מדעי בתל אביב

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

מושב 1 - 11:30-12:30

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

מושב 1 - 11:30-12:30
     
  1. לעמוד הקודם
  2.