כנס "האור והחלל"

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

מרינה זיו, גניה חייקין

  ziv.marina17@gmail.com  jenia610@gmail.com 

מקיף ז' הקריה אשדוד

 

משך הזמן הנדרש מהתלמיד בבית: כ-30 שעות (במהלך חודשיים)

 

משך הזמן שהפעילות אורכת בכיתה: הפעילות אורכת במשך כ-8 שעות הוראה פרונטאליות ויום שיא.

 

פירוט מהלך הפעילות: 3 שיעורי מבוא;

כ-2 שיעורים של הנחיית "אמצע הדרך";

כ-3 שיעורי הצגת תוצרים, בהם מציגים התלמידים את העבודות שלהם.

העבודות המוצלחות ביותר יוצגו במסגרת יום שיא, ב"כנס האור והחלל".

 

רצף במהלך ההוראה: ניתן להתחיל עבודה זו מיד אחרי חופשת חנוכה, כחלק ובמקביל לנושא "אור וקרינה"

 

דרישות מוקדמות: מאחר מדובר בפרויקט פתוח, אין דרישות מוקדמות מעבר למצופה מתלמיד פיזיקה בכיתה י'.

 

מטרות:

1.    בתחום התוכן: יצירת זיקה ללימודי פיזיקה מתוך עניין; לאפשר לימוד נושאי הרחבה – אסטרונומיה ואסטרופיזיקה; הרחבת ידע בתחום המחקר העכשווי.

2.    בתחום החוויתי: מתן אפשרות ללמידה מתוך בחירה הן מבחינת התוכן והן מבחינת סגנון העבודה.

3.    בתחום דרכי למידה ועבודה: ניסיון בעבודה קבוצתית, הצגת הנושא מול קהל, התנסות בלמידה העצמאית ובתהליך החקר.

 

חומרי עזר נדרשים:

ü      חומרי עזר שפותחו על ידי צוות המורים: תדריכי העבודה שמכוונים לסוגי עבודה שונים, מפתחות הערכה מתאימים;

ü      מחשבים, סמארטפונים, ציוד מעבדה; גישה לרשת האינטרנט ולמקורות מידע נוספים.