בין מודל לניסוי

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

חיים אדרי

edri.haimon@gmail.com

רמות ים, מכמורת וגם: מכון וויצמן

 

לפעמים אנו נתקלים באמירות כגון: "המדענים האלה, הרי ממילא כל כמה זמן הם מחליפים את התאוריות שלהם, אי אפשר להאמין להם...". גם תלמידי פיזיקה עלולים לחשוב שתיאוריה מדעית היא מן אמת מוחלטת, תורה שלא ניתן לערער עליה או לשנותה. יש אפילו תלמידים שמאוד מופתעים כשהם מגלים בניסוי שערכה של תאוצת הנפילה החופשית היא לא בדיוק 9.78m/s2.

אחת מהמטרות המרכזיות של הפעילות המוצעת היא לאפשר לתלמידים לבנות מודל מדעי ולבחון את תקפותו בעזרת תוצאות ניסוי שהם עורכים. במהלך העבודה, התלמידים מגלים את הפערים בין תחזית המודל לבין הממצאים. הניסיון לגשר על הפערים הללו מאלץ אותם לבחון מחדש את התהליך כולו, לשפץ את המודל או לבנות אותו מחדש. התלמיד נחשף לתהליך דינאמי ופתוח לשינויים של בניית מודל מדעי הנבחן אל מול תוצאותיו של ניסוי.

הפעילות מיועדת לתלמידי כיתות י'-יא' ויכולה להשתלב לקראת סוף הוראת הפרקים במכניקה. התלמידים עובדים בזוגות, בוחרים תופעה אותה הם רוצים לחקור, ומבצעים תהליך חקר שלם. הפעילות בנויה כפרוייקטון, משלבת טכנולוגיות עדכניות ונמשכת כשבועיים. רוב העבודה מתבצעת  ע"י התלמידים בבית והמורה מנחה את התלמידים במפגשים קצרים וממוקדים לקראת כל שלב. בכדי לחסוך זמן ולעודד למידה עצמאית, החלק הטכני של ההנחיה )הקשור בהפעלה של תוכנות שונות( מתבצע בעזרת סרטוני הדרכה מקוונים המוכנים מראש. בסוף התהליך מציגים התלמידים את עבודתם לפני חבריהם ומעודדים דיון כיתתי.

בעמדה תוצג פעילות בנושא: "תנועת קליעים" ועבודה של תלמידים לדוגמא. מורים שיהיו מעוניינים לבצע את הפעילות בכיתתם יקבלו: דף הנחיות לתלמיד, הערות דידקטיות, פתרון מורה, טופס הערכת עמיתים מקוון, עבודות קודמות של תלמידים וסרטוני הדרכה מקוונים.

חשוב לציין שניתן להשתמש בפלטפורמה המוצעת גם לניסויי מעבדה רגילה וגם לפרויקטים בהיקף נרחב יותר על כל נושא בפיסיקה.