הקשת הרחבה של הוראת הפיזיקה

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים

 

זאב קרקובר

המרכז הישראלי למצוינות בחינוך – התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות
והמכון למצוינות בהוראה

 

בעת האחרונה התעורר דיון שמבקש לערוך שינויים בדרכי הוראה ולמידה במערכת החינוך. בין אם אכן יתרחשו שינויים מחייבים כאלה, בין לא, הדיון הזה הוא בעל חשיבות רבה, מפני שמתבקש שהוא יערך מדי פעם, שהרי אין בנו הרהב לטעון שהגענו לימות המשיח וכי חדש אסור מן התורה. המצפון המקצועי שלנו מחייב בדיקה רצינית כזאת. ברור לכל שמבחן בגרות שנמשך כשעתיים אינו מסוגל לכסות את כל ההיבטים של הדיסציפלינה שאנו מעוניינים לחבר אליהם את הלומדים (והוא מעמד לוחץ למדי). ברור גם שהתלמידים בני ימינו נמצאים במציאות שונה לחלוטין מזו שבה נמצאו קודמיהם לפני שנים לא רבות, מבחינות רבות, ובכללן הדרכים שבהן הם מגיעים למידע ולקשת רחבה של דעות, והאופנים שבהם הם מתנסחים ומביעים את עצמם. ברור גם שצרכי החברה מחייבים את הגדלת מספר לומדי הפיזיקה. אנו עושים עבודה מצוינת עם התלמידים שמתאימים לדרך הפעולה שלנו, אך מפסידים תלמידים אחרים. דרך הפעולה שלנו היא מסנן אפקטיבי מדי. ייתכן שיש לגוון דרכים כדי להגיע ללבם ולדרך מחשבתם של לומדים נוספים. עלינו לשמור על ראש פתוח. זה אינו פשוט בחברה שמעריכה מאוד את המסורת שלה, וכזאת היא הקבוצה שעוסקת בהוראת פיזיקה. מעבר לזה, רבים מאתנו חשים שהתכנית סגורה מדי בעבורם, והם מתקשים להכניס לתוכה משהו משלהם (שאינו בגדר של הערת בזק). לעתים אדם רוצה להגשים את החלומות שלו, ולא רק את אלה של המערכת (גם אם הוא מסכים עמם). כאשר זה מתאפשר לו, הדבר מקרין על כלל עבודתו. מידה מסוימת של חופש עשויה לסייע גם בחלק המחייב של התכנית.

כדי לא לדון בדברים באופן מופשט בלבד, נערוך שיח מקוצר סביב למידה בתחום האופטיקה, שהסיפור המוביל שלו הוא תופעת הקשת בענן. דרך הסיפור הזה אפשר לעסוק בנושאים נרחבים באופטיקה – תחומי התוכן של החזרה, שבירה, נפיצה, התאבכות וקיטוב, האופנים שבהם בני אדם הגיעו לחשיפת החוקיות, חקירה ניסויית ועיונית בתחומים אלה, היבטים של דרכי הפעולה במדע, המעמד של הפעילות המדעית, המתרחש בקהילה המדעית ועוד. המבחר הגדול מאפשר לכל מורה לגוון את דרכי הלמידה. קוצר הזמן מכתיב את הניסוי שנעשה – ננסה לטעום משהו מן הקשת הרחבה הזאת במהירות האור.