שאלת חקר באופטיקה – צילום מרחבי: שימוש בשאלות חקר במהלך השוטף של ההוראה

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב שני

 

אריאל אברשקין

Ariel.abrashkin@gmail.com

תיכון "בליך", רמת גן

 

לימודי המדעים, ובכללם לימודי הפיסיקה, נועדו לפתח בתלמידים סקרנות ולעורר בהם שאלות, וכן לתת בידיהם כלים  ושיטות שיאפשרו מתן מענה לשאלות אלה. מטרות אלה מושגות בין היתר, ע"י פעילויות חקר. שילוב פעילויות חקר במהלך ההוראה מאפשר להעניק לתלמידים מסגרת רחבה ללמידה ופותח בפניהם פתח ללמידה משמעותית הפעם, בצורה של שאלות חקר הקשורות לנושא הנלמד.

מקרה זה נבחרה פעילות חקר (השאלה) בנושא העדשות, במסגרת לימודי האופטיקה בכיתה י'. הפעילות ניתנה  לתלמידי כיתת  "נחשון" כעבודת בית, לאחר לימוד נושאי דמות בעדשה מרכזת  ושדה הראייה בעדשה. התלמידים הגישו את הצעותיהם לפתרון בכתב וחלקם הציג בפני התלמידים את הפתרון שלו. לסיכום הפעילות, הם התבקשו להגיש רפלקציה אישית שתכלול את חוויית הלמידה שלהם ואת התרומה של החקר ללימוד הנושא.


שאלת החקר המוצגת כאן לדוגמא, עוסקת בצילום המתפרש על פני שטח נרחב, כגון צילום עמק רחב ידיים מפסגתו של הר. ידוע כי במצב זה יש להציב את המצלמה על גבי חצובה בכדי לאפשר צילום חד באופן מיטבי. התלמידים נתבקשו לחקור את המקור לטענה זו. זאת, על סמך המידע שרכשו בנושא עדשות במהלך לימודיהם וחקר תיאורטי נוסף.


לשאלה זו מספר מאפיינים אשר גרמו לבחירה בה. ראשית, זוהי שאלה רחבת יריעה המשלבת חקר תחומים שונים, כגון פעולת המצלמה והקושי בצילום מסוג זה. כמו כן לא קיימים מקורות זמינים העונים על השאלה מתחילתה ועד סופה. על כן, מחייב הפתרון חקר רב שלבי, הכולל פירוק השאלה למרכיביה, חקירתם בנפרד (לדוגמא: פעולת המצלמה) ולבסוף אינטגרציה לשם קבלת התשובה המלאה. תהליך זה דורש מהתלמידים חשיבה עצמאית והבנה מעמיקה של היסודות שנלמדו בכיתה.

בנוסף, זוהי בעיה ישומית הקרובה לעולמם של התלמידים, והיא בעלת פתרון חד משמעי וברור.


מניתוח משובי התלמידים עולה כי שילוב שאלת החקר ברצף ההוראה תרם להם בהיבטים רבים, אתגר אותם ועורר מוטיבציה ללמידה, סייע בהבנת החומר והנגיש אותו על ידי קישור המושגים התאורטיים שנלמדו ליישומים מוכרים (צילום). תלמידים רבים ציינו כי עיקר הקושי המחקרי עלה בשלב חיפוש המידע ובצורך לקשר באופן פיסיקלי פריטי מידע שנראו מלכתחילה שונים  ובלתי תלויים. הדבר מחדד את הצורך בחקר נוסף מסוג זה, מאחר ובגישות ההוראה המסורתיות  המידע נגיש לתלמידים בדרך כלל כיחידות מלאות ומדורגות בהם נדרשת רמת חקר נמוכה.