סדנה בנושא קרינה וצילום IR

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב שני

 

קורינה פולינגר

polingher@hemda.org.il

חמד"ע, המרכז לחינוך מדעי בתל- אביב

 

ארבעה תלמידי י"ב מכינים סדנה בת כ- 45 דקות, בה ישתתפו חבריהם, תלמידי י"ב אחרים. כל אחד מהארבעה מתמקד בהיבט אחר - קרינה IR מבחינה היסטורית-מדעית, עיקרון הפעולה והפעלת  מצלמה IR כולל תכנת המחשב הנלווית, שימושים של צילום IR ברפואה, טכנולוגיה, מדע. אחרי הכרת הנושא בעזרת מקורות מידע שונים, כל תלמיד מכין מצגת קצרה שתוצג בתחילת הסדנה.

לסדנה שני חלקים: בחלק הראשון הרצאות קצרות בעזרת המצגות; בחלק השני המציגים מפעילים את המשתתפים בביצוע צילומים עם מצלמת IR, צילומים של מעגלים חשמליים שונים, של אנשים, של חפצים נסתרים או בחושך.

הכנת הסדנה נמשכת כחודש וחצי. בזמן זה התלמידים עובדים בבית וגם בחמד"ע – לומדים על קרינה IR, בונים את המצגות, מכירים את המצלמה IR ומתנסים בצילומים. במפגשים פנים-מום-פנים וגם מקוונים, המורה עוזרת להם בקביעת לוח הזמנים, בודקת את המצגות ומציעה שיפורים, דנה איתם על הצילומים שמתכוונים לבצע בזמן הסדנה.

 הערכת התלמידים מתחשבת ביוזמתם למציאת מקורות מידע , ביכולתם לעבד את המידע ולהציגה מול קהל, בעמידתם בלוח הזמנים.

אומנם את הקרינה IR אפשר לשייך לנושא "קרינה וחומר", אבל הצילומים עוזרים לתלמידים גם בלימוד המעגלים החשמליים - התחממות סוללה כשהמעגל סגור או של מטען אליו מחובר למשל מחשב נייד או טלפון סלולארי, שוני בין חיבור ריאוסטטי וחיבור פוטנציומטרי של נגד משתנה, התחממות שונה של נגדים שונים המחוברים בטור או במקביל.

הפעילות מאפשרת לתלמידים להרחיב את הידע שלהם בפיזיקה, מעבר לדרישות תכנית הלימודים, בנושא חשוב בחיי היום-יום ובכך מגבירה את המוטיבציה שלהם בלימודים.