פעילויות לעידוד מיומנות למידה מטעויות באופטיקה גאומטרית וגלים

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון 

 

עילבוני סאוסאן, ראפע ספדי, עידית ירושלמי

sawsan.ailabouni@weizmann.ac.il

מכון ויצמן למדע, רחובות

 

אציג פעילויות מתוקשבות של "אבחון שגיאה נפוצה" באופטיקה גיאומטרית וגלים.

מטרת פעילויות אלו לפתח אצל תלמידים את היכולת ללמוד מטעויות.

בפעילויות המתוקשבות התלמיד מקבל בעיה מושגית ותשובה מוטעית "מעשה ידי המורה". התשובה מכילה גם ניבוי שגוי וגם הסבר מוטעה המשקף קושי בהבנה של עיקרון או מושג פיסיקאלי. התלמיד מתבקש ל"אבחן": למצוא את הטעות, להבהיר מהו המושג או העיקרון הפיסיקלי בו נעשה שימוש שגוי, להסביר מהי הטעות ולתקן אותה. לאחר שהתלמיד מתנסה באבחון הטעויות בעצמו, המערכת המתוקשבת מציגה משוב - אבחון לדוגמא של הטעות. עתה התלמיד משווה את האבחון שלו לאבחון לדוגמא.

אציג את מהלך הפעילות, עבודות של תלמידים שביצעו פעילויות אלו, ומחוון המאפשר להעריך את יכולת האבחון של התלמידים.