'נקודת ארכימדס' – בית המדרש למורים חוקרים יוצרים

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים

 

 

מר משה רייך

reichmo@gmail.com 

מרכז אחר"ת  גליל מערבי

 

ד"ר  עמוס כהן

amos_c@oranim.ac.il 

מרכז אחר"ת  ומכללת אורנים

 

בית המדרש 'נקודת ארכימדס' מכשיר פיזיקאים מנחים חוקרים על מנת שינחו תלמידי תיכון בעבודות חקר מעמיקות בפיזיקה. בית המדרש מכשיר מורים ואקדמאים למקצוע הפיזיקה המחקרית, ומטפח מורים מובילים בתחומי הפיזיקה המחקרית בארץ.

בבית המדרש מתקיימת סדנת לימוד, התנסות, מחקר ופיתוח של למידת-חקר מעמיקה בפיזיקה, המפתחת ומטפחת 'אווירת חקר חברי בפיזיקה' לצד העמקה בכיווני חקר יצירתיים.

בית המדרש נועד להכשיר מנחי חקר בפיזיקה למען כלל תלמידי התיכון בארץ הבוחרים ללמוד פיזיקה, ולאפשר למורים המעוניינים בכך, להכיר את דרך הפיזיקה המחקרית כפי שפותחה במרכז אחר"ת בגליל המערבי.

 

בית המדרש פועל למען:

1.   מענה למחסור במורים לפיזיקה (כידוע, בישראל קיים כבר היום משבר חמור במערך מורי הפיזיקה!) –בית המדרש מאפשר הוספת אקדמאים, אנשי הייטק ואקדמיה לשורות מנחי עבודות חקר מתקדמות בפיזיקה, ועל ידי כך הגדלת מספר מורי הפיזיקה בארץ;

2.   הצמחת מרכזי חקר מתקדם בפיזיקה – המטפחים את המורים והלבורנטים ובונים תשתית אקדמית, מחקרית וארגונית ליצירת צבירי בתי ספר העוסקים ביחד בלמידת חקר מעמיקה בפיזיקה בגישה רב תרבותית בדרך אחר"ת.

3.   טיפוח והעצמה של מורים מנהיגים אשר עתידים להקים מרכזי חקר בפיזיקה בבית ספרם ולהוות גרעין למרכז חקר אזורי כדוגמת מרכז אחר"ת בגליל המערבי. 

 

אוכלוסיית היעד לבית המדרש:

הלומדים בבית המדרש הנם קבוצה נבחרת מתוך קהל מועמדים גדול, לומדים שנבחרו כדי לקדם מספר יעדים.

א.   אקדמאים, אנשי הייטק ואקדמיה אשר לא ראו את עצמם מורים הניצבים מול 40 ילד בכל שעה בכל יום  -  אך מוכנים לתרום למערכת החינוך כחוקרים מנחים של עבודות חקר מתקדמות בפיזיקה.

ב.    מורי פיזיקה אשר יובילו ויקימו מרכזי חקר בפיזיקה בבית ספרם ויהוו את הגרעין למרכז חקר אזורי כדוגמת מרכז אחר"ת בגליל המערבי.