הצגת מחקר הכוסות המזמרות – תהודה בכוסות יין

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

שי חרזי

Shay.harazi@gmail.com

מרכז אחר"ת בגליל המערבי

 

כאשר מעבירים אצבע רטובה על פני השפה של כוס יין, ניתן לשמוע צליל מאוד נקי וחזק. צליל זה נגרם כתוצאה מהתנודות הזכוכית ובתדירות מאוד מסוימת הנקראת התדירות העצמית של הכוס. אנחנו חוקרים את אופי התנודות בכוס היין באמצעים שונים ומנסים לאפיין את הגורמים העיקריים לתופעה, יחד עם ניסיון למצוא הכללות שלה באובייקטים אחרים.

ראשית בחרנו להתמקד בגלים הנוצרים בנוזל בתוך הכוס כאמצעי לחקר תנודות הזכוכית הבלתי ניתנות לתיעוד.

בשלב השני אנו מתמקדים בהפרעות שונות שבאמצעותן אנו מצליחים לעורר תנודות בכוס ובהתאמה באופני התנודה הגבוהים יותר שאנו מקבלים וצופים שיתרחשו במערכת שלנו.

במהלך הפעילות אנגן קצת על כוס היין באופני תנודה שונים, אראה את תבנית הגלים במים שבכוס ואציג את מה שלמדנו על המערכות הנפלאות הללו עד כה.

 

גלים בכוס מים בעת עירורה ע"י קשת של כינור