למידה מבוססת פרויקטים

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

ד"ר גבריאלה דורפמן פורמן

Gabriela.dorfman-furman@weizmann.ac.il

מכון דוידסון לחינוך מדעי

 

למידה מבוססת פרויקטים מאפשרת לתלמידים ללמוד תוך כדי התנסות וחוויה אישית. אנחנו מציעים שיטת לימוד הכרוכה בהשלמת משימות ועמידה בזמנים. התלמידים מתכננים ניסוי מתוך נושא שהמורה מגדיר. מבצעים אותו, מתעדים אותו, מאששים את תוצאות הניסוי מול תוצאות תיאורטיות ומציגים את הפרויקט שלהם לקהל בעזרת מצגת. בהצגת הפרויקט התלמידים מסבירים מה עשו, מגנים עליו ומשקפים את תהליך הלמידה וההתנסות שלהם.

המורה הופך ממוסר ידע למנחה. הלמידה היא פעילה, עתירת חשיבה של התלמידים, מעודדת שיתוף פעולה ביניהם ומאלצת עמידה בלוחות זמנים שנקבעו מראש ע"י המורה. הפרויקטים מתבצעים בזוגות.

 

תהליך הלמידה ולוחות זמנים:

1.   הגדרת פרויקט: זוג התלמידים חושב על פרויקט בו ניתן לבצע ניסוי מדעי, מתוך נושא שמוגדר ע"י המורה. חשוב שהתאוריה תכלול נוסחאות הברורות לתלמידים ועם אפשרות לאיסוף מדידות. נושא דוגמא: בליסטיקה. התלמידים צריכים לחשוב על ניסוי, לאסוף ידע, לבדוק שיש קשר בין הפרויקט שרוצים לבצע לנושא. קבלת אישור מהמורה לביצוע הפרויקט. פרק זמן של שלב זה : שבוע ימים.

2.      תכנון ניסוי: התלמידים בודקים התכנות ואפשרויות לביצוע הפרויקט. לדוגמא, זריקה לסל: אפשר לבדוק זריקה לסל ממרחקים שונים עם אותו כדור, או באותו מרחק עם כדורים שונים. פרק זמן של שלב זה : שבוע ימים.

3.      ביצוע הניסוי, תוך כדי תיעוד התהליך. פרק זמן של שלב זה : שבוע ימים.

4.      אישוש מול הידע התיאורטי והסקת מסקנות.

5.      כתיבת העבודה. פרק זמן של שלב זה : שבועיים.

6.      הצגה בפני קהל

 

הערכת התלמיד מתייחסת גם לתוצרי תהליך הלמידה וגם לתהליך הלמידה עצמו.