מיני-מחקרים באופטיקה

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב שני

 

אבי מרזל

alef.mem@gmail.com

בי"ס "פלך"; בי"ס "הרטמן"

 

בתוכנית, תלמידי כתה י' מתנסים בקבוצות של שניים- שלושה תלמידים בחקר סגור ולאחריו חקר פתוח בנושאים הקשורים באור. בחלק הראשון, החקר הסגור, הם עובדים לפי דפי עבודה, המגדירים את שאלת החקר, אופן הביצוע ואופן ניתוח הנתונים. בחלק השני, החקר הפתוח, התלמידים בוחרים בעצמם שאלת חקר, הקשורה לנושא אותו הם חקרו (ישירות או בעקיפין). לאחר מכן התלמידים מציגים בפני המליאה את עבודותיהם ואף נדרשים לחבר שאלה לשעורי הבית, עליה עונים שאר התלמידים. לסיכום, כל תלמיד כותב עבודה אישית.

במהלך התוכנית, התלמידים הופכים מצרכני ידע ליצרני ידע בזעיר אנפין. הם עוסקים בתכנים המופיעים הן בתוכנית הלימודים והן בתכנים שמעבר לה. הם נדרשים לפתח מיומנויות עבודה במעבדה (כולל שימוש במעבדה ממוחשבת דוגמת Datastudio), לפתח יכולת שימוש בתוכנות מחשב (Office, Tracker), לפתח יכולות עבודה בצוות, לאסוף ולעבד מידע (מספרים, מהמרשתת ועוד), לפתור בעיות, לפתח מיומנויות של הצגת הידע ועוד.

התלמידים מקבלים הערכה מעצבת בעל פה במהלך העבודה בכיתה ולאחר ההצגה למליאה, הערכה מעצבת בכתב עבור העבודה האישית וכן ציון מספרי. כמו כן, הם גם מקבלים הערכה מילולית וציון מספרי על התשובות לשאלות שעורי הבית.

התוכנית מהווה התנסות בחקר "אמיתי" ומעודדת בעלות של התלמידים על הידע אותו הם רוכשים.