תחרות צילום פיזיקה כחלק מהערכה בכיתות יוד הטרוגניות

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון

 

סמדר לוי, בוריס באם, עופר זיטמן, אורן גילת

orengt@gmail.com

תיכון הדרים, הוד השרון

 

משך הזמן הנדרש מהתלמיד בבית: 3-5 שעות

משך הזמן שהפעילות אורכת בכיתה: 5-10 דקות לכל זוג

רצף במהלך ההוראה: ללא תלות בחומר הלימוד

דרישות מוקדמות: מיומנויות צילום בסיסיות, מיומנויות חיפוש מידע ויכולת תמצות וסיכום

מטרת פעילות זו לחשוף את תלמידי כיתות יוד שעדיין לא בחרו במגמה ליופי ולרלוונטיות של מקצוע הפיזיקה תוך השתתפות בתחרות נושאת פרסים. הפעילות מעבירה מסר חשוב: הפיזיקה מצויה מסביב, בכל מקום, צריך רק ללמוד להתבונן ולחפש. בנוסף מאפשרת הפעילות לתלמידים המתקשים במקצוע להיות מוערכים בדרך אחרת ולא על ידי מבחן.

חומרי עזר נדרשים: הפעילות נעשית על ידי התלמידים בבית. לצורך הצגת התמונות נחוץ מקום בבית הספר בו ניתן לתלות את התמונות להצגה, כגון על הקיר במסדרון הכניסה לבי"ס או בסמוך למעבדה. בכיתות רצוי להציג בעזרת מקרן ומחשב.

מהלך הפעילות: הפעילות היא פעילות לכל תלמידי כיתות י' המתקיימת בבית הספר בכל שנה במהלך המחצית הראשונה. כחודש וחצי לאחר תחילת הלימודים מקבלים התלמידים את הגדרת המשימה: עליהם לצלם תופעה פיזיקלית בצורה מעניינת ואסתטית, ולסכם ולכתוב לה הסבר תוך שימוש במושגים וברעיונות בפיזיקה (בהיקף של עד עמוד). לאחר ההגשה, מעריך כל מורה את העבודות שהתקבלו מכיתתו על פי מחוון ומאפשר לתלמידים לתקן את ההסבר שנתנו לפני הצגת העבודות במסדרונות בית הספר.

לאחר שהסתיימה ההערכה על ידי מורי הכיתות מוצגות כל התמונות בתערוכה במסדרונות בית הספר וחבר השופטים והתלמידים בוחרים בשלוש תמונות זוכות בתחרות. הציון שמתקבל מהערכת המורים מהווה כ 10%- מציון המחצית של כל תלמידי השכבה. ההשתתפות בתחרות עצמה אינה חובה והבחירה בתמונות הזוכות נעשית ללא קשר לציון שניתן על ידי המורה. בבחירת התמונות הזוכות מושם דגש על מרכזיות התופעה הפיזיקלית, הדיוק בהסבר, איכות התמונה ומקוריות. בנוסף להצגה בתערוכה מומלץ שהתלמידים יציגו את עבודתם בפני חבריהם בכיתות.

 

מחוון למתן ציון לתמונות שהוגשו במסגרת תחרות הצילום השנתית

הערה: הציון הניתן על פי מחוון זה הינו חלק מציון המחצית של כל תלמיד ואינו מהווה חלק מהשיפוט בתחרות.

 

תחום הערכה/רמת ביצוע

%

מלא 100%

חלקי  70%

חסר 10%

דרישת סף: עמידה מלאה במפרט הטכני של התחרות כפי שהוצג בדף ההנחיות ובכלל זה: גודל התמונה, איכות ההדפסה, למינציה, אורך ההסבר וחתימה על התחייבות בנושא מקוריות התמונה.

מקוריות התופעה הפיזיקלית ודרך הצגתה

15

התופעה המוצגת בתמונה היא מקורית כך שאינה נכללת בחומר הלימוד ואינה מצולמת

לרוב או שנבחרה תופעה שגרתית והצגתה נעשתה בדרך מקורית.

התופעה המוצגת היא שגרתית

ומוכרת והיא מוצגת בדרך שונה מהרגיל אך לייחודית.

התופעה המוצגת מיוצגת

בתמונות רבות באותה דרך בה

היא מוצגת בתמונה.

הקומפוזיציה

25

הדרך בה צולם הנושא היא מקורית ומעניינת מבחינה אמנותי. התמונה מעבירה את המסר שבעבודה ואינה דורשת הסבר מילולי נוסף.

תמונה שניכר בה שנעשתה

מתוך תשומת לב אך המסר בה אינו ברור ודורש הסבר נוסף או

שהקומפוזיציה שגורה.

תמונה בה הנושא אינו ברור או

תמונה שהנושא אינו מרכזי בה

וכו.

זיהוי תופעות פיזיקליות

15

זיהוי של תופעה פיזיקלית

ראשית אחת לפחות בתמונה ותופעה פיזיקלית משנית אחת לפחות.

זיהוי של תופעה פיזיקלית

ראשית אחת בלבד או זיהוי

שגוי של תופעה פיזיקלית

ראשית וזיהוי תופעה משנית

אחת לפחות או זיהוי של מספר

תופעות פיזיקליות משניות ללא

זיהוי תופעה ראשית.

 

לא נעשה זיהוי בכלל של

תופעה פיזיקלית או זיהוי שגוי

לחלוטין של התופעה

הפיזיקלית.

הסבר התופעות הפיזיקליות

15

הסבר פיזיקלי הגיוני ומלא לתופעה הראשית המתוארת בתמונה, המבוסס על מושגים

ועקרונות בפיזיקה ושימוש מדויק בהם, המנוסח בקצרה ועושה שימוש מועט בנימוקים ונוסחאות מתמטיים.

הסבר פיזיקלי חלקי לתופעה

הראשית או הסבר המשתמש

במושגים ועקרונות פיזיקליים

מתאימים אך אינו מקשר אותם

נכונה למצולם בתמונה או

הסבר המנוסח באמצעים

מתמטיים רבים שאינם נהירים

לקהל שאינו בקיא בפיזיקה.

אין הסבר, ההסבר אינו קשור לתופעה, ההסבר חוזר על הנראה בתמונה מבלי להסבירו,

ההסבר מועתק במלואו ממקור כלשהו.

מקוריות הכותרת

5

הכותרת מקורית  ומעניינת המזמינה לעיין בתמונה ובהסבר ומתארת בצורה מתומצתת את המוצג בתמונה ואת העיקרון הפיזיקלי שמאחוריה.

כותרת שגורה או כותרת המתארת את המוצג בתמונה מבלי להתייחס לתופעה

הפיזיקלית או שהיא עושה זאת

באריכות רבה.

אין כותרת.

הגשה בזמן

5

העבודה הוגשה בזמן.

עד שבוע אחור ובאישור המורה האחראי.

העבודה הוגשה באיחור של

למעלה משבוע או הוגשה

באחור של שבוע ללא אישור

המורה.

התרשמות כללית

10

 

 

 

הצגת התמונה בפני הכיתה

10

הצגה קצרה ותמציתית (עד  4דקות) הכוללת הסבר על נסיבות צילום התמונה ושל התופעה הפיזיקלית העיקרית המתוארת בה.

הצגה חלקית או ארוכה מדי.

(מעבר 5 דקות(.

 

סה"כ

100

 

 

 

 

הנחיות למשתתפי תחרות הצילום 2015

 

הפיזיקה מצויה מסביבנו בכל מקום.

צוות הפיזיקה של בית הספר מזמין אתכם להתבונן בה ולתעד אותה בעזרת צילום תמונות המתארות תופעות הקשורות לפיזיקה – תופעות טבעיות, אירועים באיי היומיום או מצבים יזומים.

 

עליכם לצלם תופעה פיזיקלית שתבארו ולספק לה הסבר מדעי בהיקף של עמוד.

השיפוט בתחרות מבוסס על מרכזיות התופעה הפיזיקלית בתמונה, מקוריות בבחירת התופעה

 

הפיזיקלית ונושא הצילום, איכות התמונה, ומידת הדיוק בהסבר המדעי לתופעה.

אבר השופטים של התחרות יורכב, מצלם מקצועי, ממורי הפיזיקה בבית הספר, תלמידים ונציג הנהלת בית הספר.

לצלמי התמונות הזוכות בתחרות יוענקו פרסים!

בנוסף יעריך כל מורה את התמונות של התלמידים בכיתתו ויעניק להם ציון שאינו תלוי בתוצאות התחרות.

את התמונות כולל ההסבר המצורף יש להגיש עד תאריך _______________

את ההגשה יש לעשות בזוגות בלבד (לא יחידים ולא שלשות). ניתן ליצור זוגות מכיתות שונות.

 

על מנת להשתתף בתחרות עליכם להגיש לתאריך הנקוב:

  1. תמונה מודפסת על נייר צילום בגודל A4 ובציפוי למינציה. אין להגיש תמונות שהודפסו במדפסת ביתית.
  2. הסבר לתופעה באורך שלא יעלה על עמוד המודפס על דף לבן וללא למינציה. הקפידו לרשום בדף ההסבר באופן בולט את שמכם ואת הכיתה בה אתם לומדים.
  3. עליכם לחתום במעבדה או אצל המורה על התחייבות שהתמונה שהגשתם היא פרי עבודתכם המקורית.
  4. לשלוח במייל את התמונה וההסבר כקובץ. בנושא הודעת המייל ובשם הקובץ יש לציין את שם שני המגישים ואת כיתות הלימוד שלהם.

 

עבודה מהנה ובהצלחה לכולם!

מצוות פיזיקה של תיכון הדרים