פרויקט אנימציה

הכנס הארצי השנתי של מורי הפיזיקה - תשע"ה

סדנאות "30 – הלכה למעשה", מושבים מקבילים, סבב ראשון 

 

ילנה סימון

simon@hemda.org.il

חמד"ע, מרכז לחינוך מדעי בתל אביב

 

פרויקט האנימציה נעשה כפעילות סיכום ללימוד קינמאטיקה בכיתה יוד. הפרויקט נעשה על ידי 3 מורים ב 3 כיתות בקבוצות של 2-4 תלמידים. לרשות התלמידים עמדו : מצלמה על חצובה, מחשב אישי ובו תכנת ”Excel" ותכנה" "movie maker . התלמידים התבקשו ליצור סרטון אנימציה באורך 3-4 שניות שמתאר תנועה של גוף אחד או שנים לפי תכנון מראש. דרגת הקושי של התנועה השתנתה מקבוצה לקבוצה - החל מתנועה על קו ישר של גוף אחד וכלה בתנועת שני גופים במישור כולל מפגש מתוכנן. כל מורה שביצע את הפעילות בכיתתו, התאים את רמת הקושי של המשימה לרמת התלמידים. התלמידים הכירו את אילוצי המשימה: כדי לקבל איכות סבירה של סרט אנימציה נדרשים כ25 צילומים בשנייה, אורך המסלול שבו נעים גפים מצולמים צריך להיות בערך 1.3 מטר.

      הפעילות הכילה מספר שלבים, השלב הראשון – תכנון התנועה, בו התלמידים החליטו איזו תנועה הם רוצים ליצור. השלב השני – הצגת תנועה באמצעות גרף מהירות – זמן, בו התלמידים היו צריכים לסרטט גרף ידני של מהירות –זמן שמתאר את כל שלבי התנועה.  השלב השלישי – חישוב בו התבקשו התלמידים לחשב את מקומות הגוף בפרקי זמן של   0.04s, באמצעות תכנת ""Excel ותצוגה גרפית של המהירות. בשלב זה התמודדו התלמידים עם קושי בלהתאים את רעיון התנועה שלהם, לאילוצי המצב הנתון. ביצוע שלב זה דרש מהתלמידים לתאר כל קטע של תנועה בנוסחא הרלוונטית, לצורך הפעלת חישוב ממוחשב. השלב הרביעי – צילום, בו צילמו התלמידים את הגופים הקטנים שבחרו בהם ליצירת האנימציה. הם הזיזו את הגופים מתמונה לתמונה לפי המקומות המחושבים מהשלב הקודם. השלב האחרון – העריכה של סרטון בתכנת "movie maker". בשל זה יכלו התלמידים להתייחס להיבטים אסטטיים ולהביע חוש הומור.

המורים ליוו את כל התהליך ובדקו שכל שלב ושלב נעשה לאחר סיום מוצלח של השלב הקודם.

-          הערכה נעשתה לפי הקריטריונים הבאים :

-          הפקת סרטון לפי הדרישות

-          הצגת גרפי מהירות וטבלאות החישוב התואמות את הסרטון

-          דרגת הקושי של התנועה

-          אסטטיות וחוש הומור בסרטון האנימציה.