אנרי מרי קואנדה

אנרי מרי קואנדה

אנרי מרי קואנדה  (ברומניתHenri Marie Coandă

היה  פיזיקאימהנדס אווירונאוטיקה וחלוץ בתחום חקר האווירודינמיקה ממוצא רומני. קואנדה בנה את המטוס הנסיוני קואנדה 1910, אשר תואר על ידו בסוף שנות ה-50 כמטוס הסילון הראשון בעולם[2], טענה שיצרה מחלוקת בין תומכים למתנגדים[3]. בנוסף המציא קואנדה מספר גדול של מכשירים, תכנן "צלחת מעופפת" וגילה את אפקט קואנדה הקרוי על שמו.

 

סרטון המסביר את אפקט קואנדה