סטיבן הוקינג

סטיבן הוקינג

פרופסור סטיבן הוקינג הוא הפיזיקאי המפורסם ביותר בעולם ומי שרבים מחשיבים כ"אדם החכם בעולם". על אף שתחום העיסוק העיקרי של הוקינג הוא בתחום הפיזיקה התאורטית וכיום הוא אולי הסמכות העליונה בתחום זה, הוא הפך לאייקון תרבות של ממש ורבים רואים בו דוגמה ומופת לרצון האנושי ומה שניתן להשיג בכוח רצון ומחשבה בהירה

בסרטונים אפשר ללמוד על סיפור חייו ועבודתו.

סרטון 1

סרטון 2