גיאורג סימון אוהם

מקור: ויקיפדיה
מקור: ויקיפדיה

גיאורג סימון אוהם (Georg Simon Ohm) פיזיקאי ומתמטיקאי גרמני.

אוהם קבע את החוקיות לפיה היחס בין המתח בין קצותיו של מוליך ובין הזרם דרכו הוא קבוע ותלוי במוליך: R=V/I, לאחר חקירה מתמטית בנושא החשמל.

בכך פרץ את הדרך לניסוחים מתמטיים בחקר החשמל. על שמו קרויה יחידת האוהם, למדידת התנגדות של מוליך, שסימונה: .

1 אוהם היא ההתנגדות של מוליך שכאשר זורם דרכו זרם של 1 אמפר המתח בין קצותיו הוא 1 וולט.