היינריך רודולף הרץ

מקור: ויקיפדיה
מקור: ויקיפדיה

היינריך רודולף הרץ פיזיקאי, יהודי גרמני.

במטרה להוכיח את התיאוריה האלקטרומגנטית של מקסוול בנה הרץ מערכת ניסוי להוכחת קיומה של הקרינה האלקטרומגנטית ובכך גילה את גלי הרדיו.

הרץ בנה שני מעגלים חשמליים: הראשוני היה מורכב משני כדורי נחושת קטנים, שהמרחק בניהם קטן מאוד, וכל אחד מהם היה מחובר לכדור גדול יותר, וממכשיר המכונה "אינדיקטור ניצוצות" שיצר את המתח החשמלי בין שני הכדורים הקטנים. המעגל החשמלי המשני הכיל פרסת מתכת דקה שבקצותיה שני כדורים קטנים, שהמרחק בניהם קטן מאוד.

כאשר אינדיקטור הניצוצות יצר ניצוצות בין הקדורים הקטנים שבמעגל הראשוני, והמעגל המשני היה במרחק של כמה מטרים מהמעגל הראשוני, נוצרו ניצוצות בין הקצוות של הכדורים שבמעגל המשני.

בצורה זו קבע הרץ שהמעגל הראשוני מתפקד כמשדר של גלים אלקטרומגנטיים ואילו המעגל המשני הוא המקלט של גלים אלה. בהמשך עבודתו הראה הרץ כי לגלים אלקטרומגנטיים אלו יש את כל התכונות של האור.

(מתוך: מודלים של האור" מאת עדי רוזן).

 

על שמו של היינריך הרץ קרויה יחידת התדירות.

 

הוכחה זו לקיומה של הקרינה האלקטרומגנטית הובילו לפיתוח מכשירים כגון: הטלגרף, הרדיו והרדאר