יוהאנס קפלר

איור: ויקיפדיה
איור: ויקיפדיה

והאנס קפלר (Johannes Kepler) אסטרונום וגיאומטרן גרמני.

קפלר היה משוכנע שלאירועי הטבע יש משמעות מתמטית והיה חסיד נלהב של התיאוריה ההליוצנטרית של קופרניקוס.

קפלר היה עוזרו של אסטרונום דני בשם טיכו ברהה, שעוד לפני המצאת הטלסקופ ביצע תצפיות מדויקות ביותר על תנועת כוכבי הלכת ואסף את המידע באופן מסודר. מתוקף כך נדרש קפלר למצוא הסבר למה שנראה כנסיגה והתקדמות בתנועתו של מאדים וחוסר ההתאמה למודר שהציע קופרניקוס. חקירה זו אפשרה לקפלר לגלות את מסלוליהם האליפטיים של כוכבי הלכת, לנסח את המשוואות המתארות אותם ולהיכנס להיסטוריה עם שלושת החוקים שניסח:
החוק ה-I: כוכבי הלכת מקיפים את השמש במסלולים אליפטיים שהשמש נמצאת באחד ממוקדיהם.
החוק ה-II: הקו המחבר את השמש עם כוכב לכת כלשהו מכסה שטחים שווים של אליפסת המסלול בפרקי זמן שווים.
החוק ה-III: ריבועי תקופות הסיבוב של כוכבי הלכת עומדים ביחס ישר לחזקה השלישית של ממוצע המרחק שלהם מהשמש.

מחקרו זה הביא את ניוטון לנסח את חוק הכבידה.