תנועה קצובה וקצובה למקוטעין
  מבחן מאת דורותי לנגלי