משוב בהוראה

4/12/2017

 

שבעת העקרונות למשוב מקדם

 

המשוב הנו אחד הכלים השכיחים במערכת החינוך
למרות השימוש התכוף בכלי זה, לא תמיד השימוש בו אכן משיג את מטרתו – שיפור תהליכים וביצועים. בכדי לבצע משוב אפקטיבי חשוב לתכנן היטב את המשוב ולראות את הסוף בראשית התהליך

 

עיקרון המשוב

 

משוב הוא מידע המתייחס למה שעשינו בחתירה למטרה כלשהי.

 

משוב והערכה בכיתה

 

 

 כאן בעיקר ב"הערכה לשם למידה" (הל"ל) הידועה גם בכינוייה "הערכה מעצבת". נבחן את עקרונות המשוב בהקשר להערכה זו, נציג כלים לאיסוף ראיות על הלמידה ותוצאותיה ואמצעים שמסייעים בפירוש הראיות ובהערכתן. כמו כן נתייחס לדרכים לדיווח תוצאות ההערכה, בעיקר בהתייחס להערכה של הלמידה (הש"ל), הידועה גם בכינויה "הערכה מסכמת". נסיים בשאלות הקשורות לבקרת איכות ההערכה.

 

משוב בסיח הכיתה

מחקרים עדכניים בתחום ההוראה והלמידה מראים כי המשוב הניתן לתלמיד על עבודתו ולמידתו )בכתב ובעל פה( הוא המשתנה בעל ההשפעה הרבה ביותר על הישגיו – יותר מידע קודם של התלמיד, מהמוטיבציה שלו ומהאקלים הכיתתי, ויותר מאיכות השאלות שהמורה שואל.

 

 

 

משוב שוטף מקדם למידה טובה

                          

למשוב השוטף והמעצב שהמורה נותן כחלק מהדיון בכיתה יש. השפעה רבה על התלמיד. כשהמשוב במיטבו