על למידה והבנה..

משוב בהוראה

מה זה משוב? האם יש לו כללים? מה תפקידו וחשיבותו של משוב? חלק מהתשובות במאמרים הבאים.
.
4/12/2017
150 שיטות

150 שיטות

רשימה של 150 שיטות ללמידה שנכתבו על ידי המרכז להוראה ולמידה של אוניברסיטת צפון קרולינה יכולה להיות מדריך מצוין לכל מי שמחפש איך להבטיח למידה אפקטיבית יותר תוך בחירת מתודות מגוונות ומקדמות למידה.
משוב שוטף מקדם למידה טובה

משוב שוטף מקדם למידה טובה

למשוב השוטף והמעצב שהמורה נותן כחלק מהדיון בכיתה יש השפעה רבה על התלמיד. כשהמשוב במיטבו הוא מקדם למידה טובה.
מאת יורם הרפז
הוראה לשם הבנה

הוראה לשם הבנה

ספר מתורגם (סרוק) שמציג תפישה חדשה של הבנה ומסגרת יישומית של הוראה לשם הבנה.
התחלות שאלה

התחלות שאלה

במסגרת הצגת כלים לחשיבה באתר של מכון ברנקו ויס, מתוארת שגרת חשיבה ליצירת שאלות מעוררות חשיבה
מאפשרת בחינה מעמיקה ורב ממדית של נושא, ויצירת מגוון שאלות לדיון על הנושא.