לקט תרגילי חזרה בנושא "קינמטיקה"
מאת ולדימיר בודיק

בכל תת-נושא באים התרגילים בזוגות , כאשר ניקוד בכל תרגיל הוא 33 נקודות. ניתן לחבר בעזרתם מבחנים לשני טורים ברמה דומה.
חשוב! בחלק מהתרגילים אין קשר בין הסעיפים.

  להורדת קובץ התרגילים

נושאים נוספים