אוסף שאלות

 
מורים ממליצים למורים.
שימו לב!
זהו שירות שאנו מציעים לכם, ולכן איננו עורכים את החומרים ואנו מביאים אותם כלשונם, כפי שהועברו  לפירסום.
 
 

מאגר שאלות - תנועה קצובה

מאת יוסי וייס

תנועה קצובה

שאלות עם פתרון, מאת יוסי וייס

לקט תרגילי חזרה בנושא "קינמטיקה"

מאת ולדימיר בודיק

תנועה קצובה, תנועה שוות תאוצה ותנועה בתאוצה משתנה

סדרת שאלות מילוליות מאת זאב קרקובר

גרפים

הסדנה למורי הפיזיקה - בית ברל
מיומנויות בניתוח גרף לינארי

מיומנויות בניתוח גרף לינארי

שולמית נוסבוים - תיכון "נופי גולן " בקצרין