ישראל עולה כיתה - 30/70

תיקיית חומרים לקורס MOOC - רעיונות מרכזיים בפיזיקה

לחיצה על הכותרת תקשר אתכם לתיקיה משותפת של חומרים שישמשו אתכם בפעילות במסגרת קורס אקדמי מקוון "רעיונות מרכזיים בפיזיקה" מאת פרופ' רון ליפשיץ - הפקולטה לפיזיקה באוניברסיטת תל אביב. תמיכה וסיוע בפורום "קורס אקדמי מקוון"

היסוד ה 112 - פעילות להערכה חלופית

בשנת 1971 פרסם הפיזיקאי הישראלי אמנון מרינוב מאמר פורץ דרך שבו תיאר יסוד חדש בטבלה המחזורית. מאחר שגילוי היסוד לא נעשה בשיטה המקובלת, ולא תאם את המודלים המוכרים של האטום בעת ההיא, התגלית לא התקבלה על ידי כל הקהילה המדעית. כיום הולכות ומצטברות עדויות לכך שהתגלית אכן הייתה נכונה. פעילות זו תסקור את תהליך הגילוי ואת השלבים הנדרשים להכרה בהישג המדעי ביחד עם סיפור חייו המרתק של פרופ' אמנון מרינוב.

30/70

פרויקטונים בקרינה וחומר

פעילויות מכנס הקהילות

פעילויות מוצעות להערכה חלופית כפי שהוצגו בכנס הקהילות תשע"ח

פעילויות שפותחו בתיכון ליאו בק חיפה

פעילויות להערכה חלופית שפותחו בתיכון ליאו בק חיפה תודות לקובי שוורצבורד