ישראל עולה כיתה - 30/70

30/70

פרויקטונים בקרינה וחומר

פעילויות מכנס הקהילות

פעילויות מוצעות להערכה חלופית כפי שהוצגו בכנס הקהילות תשע"ח

פעילויות שפותחו בתיכון ליאו בק חיפה

פעילויות להערכה חלופית שפותחו בתיכון ליאו בק חיפה תודות לקובי שוורצבורד