תנועה מעגלית

תנועה מעגלית קצובה

תנועה מעגלית קצובה

תצוגת גרפית – גרפים כפונקציה של הזמן
מטוטלת

מטוטלת

חקירת תנועה של מטוטלת קונוסית
כוחות בתנועה מעגלית

כוחות בתנועה מעגלית

תרשימי כוחות אינטראקטיביים
תנע

תנע

התנגשויות ושימור תנע